immuno.net.pl

Wycena nieruchomości Poznań cennik

Poznaj ofertę wyceny nieruchomości w Poznaniu oraz cennik firmy OMEGA PROJECT, która zapewnia kompleksową pomoc przy określeniu wartości danej nieruchomości dla różnych celów. Procedura wyceny ma określone poszczególne stopnie: ustalenie przedmiot wyceny, określenie celu wyceny, podpisanie umowy na sporządzenie operatu szacunkowego, zebranie dokumentów dotyczących wycenianej nieruchomości, oględziny nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego. Warto poddać nieruchomość fachowej wycenie, dzięki czemu mamy pewność rzeczywistej ceny budynku.