immuno.net.pl

opryski.com - Herbicydy

Niezwykle ważnym aspektem wyboru terminu stosowania środków chwastobójczych, jakimi są herbicydy, to warunki atmosferyczne. Skuteczność zabiegów może być w znacznym stopniu ograniczona w przypadku przeprowadzenia oprysków nalistnych bezpośrednio przed opadami oraz do około 3 godzin po opadach. Zbyt duże wahania temperatury pomiędzy dniem a nocą to również istotne przeciwwskazanie do wykonania zabiegu, biorąc pod uwagę ograniczenie skuteczności działania zawartych w preparacie substancji czynnych. Wybór odpowiedniego terminu wykonania oprysku to również brak dodatkowych kosztów.