immuno.net.pl

LAXO Care

LAXO Care to firma, która organizuje opiekę nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi, zarówno na terenie Niemiec, jak i Polski. Wypada podkreślić, że proces rekrutacyjny obejmuje weryfikację poziomu znajomości języka niemieckiego, a także sporządzenie profilu osobowego. Kandydatka wypełnia formularz, w którym opisuje siebie, swoje zainteresowania czy referencje i doświadczenie. Po zrealizowaniu wszystkich formalności można przejść do podpisania umowy. Opiekunki mogą liczyć na kompleksową pomoc i wsparcie podczas pobytu za granicą.