immuno.net.pl

Fundusz filmowy

Poznań Film Commission to instytucja poznańskiego Magistratu działająca w strukturach Estrady Poznańskiej. Zajmuje się on promowaniem miasta na filmowej mapie i tworzeniem przyjaznego klimatu dla wszystkich filmowców, którzy chcieliby realizować swoje projekty w mieście, jak i na terenie Metropolii. Prócz zapewnienia bazy lokacji filmowych, zaplecza firmowego w branży filmowej i pośredniczeniem kontaktów ze służbami miejskimi i mundurowymi, PFC zajmuje się również dotowaniem filmów – służy ku temu zorganizowany fundusz filmowy.